Pro Uutela

9.10.07

Helsingin Vihreät: Uutelasta viheryhteys Sipoonkorven kansallispuistoon

Kannanotto julkaistu alun perin Helsingin Vihreiden www-sivulla. Sen pääsee näkemään klikkaamalla otsikkoa.

Helsingin Vihreät: Sipoonkorpi kansallispuistoksi
Helsingin Vihreät tukevat Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön esitystä kansallispuiston perustamisesta Sipoonkorpeen. 'Tämän hienon metsäalueen moninaiset arvot on tunnustettava. Sipoonkorpi edustaa uusmaalaista metsäluontoa parhaimmillaan ja on tärkeä virkistys- ja ulkoilualue kaikille pääkaupunkiseutulaisille', sanoo Kati Vierikko Helsingin vihreiden viheraluetyöryhmästä.

Vihreä liitto on esittänyt Etelä-Suomen metsien suojelupinta-alan nostamista nykyisestä vajaasta yhdestä prosentista viiteen prosenttiin. Sipoonkorven suojelu olisi hyvä alku tavoitteen saavuttamiseksi. Sipoonkorven kokonaisuuden suojelua tukee osaltaan myös ympäristöministeriön tuore päätös suojella alueella olevat valtion maat.

Viime aikoina Itäisen Uudenmaan maankäyttöön liittyvät ristiriidat suojelun ja asumisen välillä ovat olleet paljon esillä. Pääkaupunkiseudun vihreät valtuustoryhmät vaativat tammikuussa yhteisessä kannanotossaan, ettei asuinrakentaminen saa uhata Sipoonkorven luontoarvoja ja sen viheryhteyksiä merelle.

'Sipoonkorven ja lähialueiden maankäytönsuunnittelussa tulee erityisesti turvata ekologisesti toimivat viheryhteydet, esimerkiksi yhteydet Sipoonkorven eteläosista Mustavuori-Östersundomin ja Uutelan alueille', korostaa Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Mari Puoskari.


Lisätiedot:
Kati Vierikko, 040 7372 298, kati.vierikko@helsinki.fi
Mari Puoskari, 050 5372 595, mari.puoskari@hut.fi