Pro Uutela

23.11.07

Jouko Malisen ponsi Uutelan kaavastaKuva: Toni Amnell

Lokakuussa kaupunginvaltuustossa käsiteltiin Uutelan kaavaa. Sen yhteydessä kaupunginhallituksen jäsen Jouko Malinen (SDP) esitti seuraavan ponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että rakennettaessa uutta tielinjausta Skatan tilan takana olevan niittyalueen reunaan, niin pyritään minimoimaan uuden tien aiheuttamat haitat maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle maatilakokonaisuudelle. Tielinjan ja niittyalueen väliin istutetaan tai tehdään aita, jotta autoliikenne ei kohtuuttomasti heikennä näitä arvoja."

Ponsi hyväksyttiin 58 äänellä, ja Skatan tilan takana olevien niittyjen ja tien väliin tehdään suojaava aita.

Lähde: www.joukomalinen.net (otsikkoa klikkaamalla pääsee lukemaan Malisen blogissa julkaistun alkuperäisen ponnen)