Pro Uutela

3.9.07

Visio: Vuosaaren paikallisagendasta (ja Uutelasta)Kuva: Toni Amnell

Vision (Vihreän sivistystyön liiton) mielipiteen Uutelasta Vuosaaren paikallisagendan yhteydessä voi lukea myös klikkaamalla otsikkoa.

UUTELA

Uutelan alue on vielä kohtalaisen suuri ja yhtenäinen metsäalue -viimeisiä Helsingissä. Suunnitellun kanavan itäpuolelle / Uutelan länsireunaan suunnitellaan asuinaluetta, myös Uutelanniemen itäreuna heti suunnitellun satama-alueen eteläpuolella on merkitty "tutkittavaksi uudeksi asunto- ja muuksi rakentamisalueeksi".


Turvatakseen asukkaidensa henkisen ja fyysisen terveyden on kaupungin säästettävä myös suurempia metsäalueita helposti saavutettavilla paikoilla. Vuosaarelaisille Uutela on erityisen tärkeä, perinteinen ulkoilualue. Myöskin turvataksemme eliö- ja kasvilajien säilymisen pääkaupunkiseudulla olisi säästettävä tarpeeksi suuria yhtenäisiä alueita ja riittävän leveitä viherkäytäviä

Katsomme, että rakentamisen raja Uutelan suuntaan tulee olla Uutelantie ja kyseisten asuinalueiden rakentamisesta tulee kokonaan luopua. Uutela on säilytettävä yhtenäisenä luontoalueena.

Suunnitellun kanavan itäpuolelle / Uutelan itäreunaan on yleiskaavaluonnoksessa merkitty asuinalue. Vuosaaren paikallisagendaryhmä katsoo, että rakentamisen raja Uutelan suuntaan tulee olla Uutelantie ja kyseisen asuinalueen rakentamisesta tulee kokonaan luopua.


Yleiskaava 2002 alueiden käyttösuunnitelmaluonnoksessa on Uutelanniemen itäreuna heti suunnitellun satama-alueen eteläpuolella merkitty "tutkittavaksi uudeksi asunto- ja muuksi rakentamisalueeksi". Alueella on kulttuurihistoriallisesti merkittäviä huviloita, jotka tultaisiin säilyttämään mahdollisesti samalla tavalla kuin Aurinkolahdessa. Mielestämme tämän alueen rakentamisesta on kokonaan luovuttava.

Uutela on koko Helsingin mittakaavassa ainutlaatuinen ulkoilu- ja luontokohde ja vuosaarelaisille erityisen tärkeä. Alueelle muodostuneiden uusien polkujen syntyminen kertoo siitä, että viimeisten viiden vuoden aikana tarve virkistymiseen alueella on entisestäänkin kasvanut.: alue tulee säilyttää luonnonmukaisena niin nykyhelsinkiläisille kuin tuleville polvillekin.

Uutelan ja Skatan alue on vielä kohtalaisen suuri ja yhtenäinen metsäalue -viimeisiä Helsingissä. Ympäristöalan tutkijat ovat viimeisimmissä tutkimuksissaan todenneet ja vahvistaneet jo ennestään tiedetyn tosiasian, että turvataksemme eliö- ja kasvilajien säilymisen myös pääkaupunkiseudulla olisi säästettävä tarpeeksi suuria yhtenäisiä alueita ja riittävän leveitä viherkäytäviä. Pienet metsäsaarekkeet ovat riittämättömiä.

Uutelan alueella on monenlaista biotooppia kangasmetsästä kalliomaastoon jäkälineen ja sammalikkoineen. Soistuvaa metsäaluetta, ruovikkoa ja helmenä vielä neva karpaloineen. Alueelta löytyy iäkkäitä puita mm. kilpikaarnamäntyjä ja vanha arboretum erikoisine kuusineen. Juuri alueen monipuolisista kasvustotyypeistä johtuen lajeja on runsaasti, sillä kahden eri biotoopin yhtymäkohta on aina lajirikkain alue.

Myös sosiologian tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että turvatakseen asukkaidensa henkisen ja fyysisen terveyden on kaupungin säästettävä myös suurempia metsäalueita helposti saavutettavilla paikoilla. Siihen eivät riitä Nuuksion tai Sipoon metsäalueet, koska suurelle osalle pääkaupunkiseudun asukkaita ne ovat saavuttamattomia kohteita joko terveydellisistä, taloudellisista tai ajankäytöllisistä syistä.

Kaavassa on merkitty Uutelaan paljon "ohjattuja" vapaa-ajan toimintoja. Vaarana on, että autoliikenne tulee entistäkin voimakkaammin hallitsemaan Uutelan rantateitä. On tärkeää sijoittaa pysäköinti, ajoneuvoliikenne ja erilaiset toiminnot, myös nykyisen koirapuisto, siten, että liikennehaitat minimoidaan.